Kako su žene u jednoj državi došle do vlasti?

Odnos broja žena i muškaraca na planeti je negde oko 50 – 50. Na svakih 100 žena rađa se oko 107 muškaraca u proseku i to je demografska specifičnost i pravilnost. Suštinski odnos je približan i postoje varijacije u odnosu na istorijske periode koje su karakterisali ogromni ratovi i stradanja, pandemije… Isto, postoje varijacije i u odnosu na regione. Kao što znamo žene ne zauzimaju proporcionalno i jednak broj pozicija u sistemu odlučivanja, tj. parlamentima, izvršnim telima, zakonodavstvu… Zauzimaju tek četvrtinu političkih pozicija u svetu.

Samo tri države u
svetu imaju preko
50% žena u svom
zakonodavstvu

Rekli bismo da su mere postizanja ravnopravnosti žena došle iz evropskih i anglosaksonskih država i vezujemo ih za njih. Čuli smo sigurno svi da i kod nas postoje mere poput onih da 30% manje zastupljenog pola mora biti uključeno u zakonodavstvima. Po pravilu, to i jesu žene. Takve mere predstavljaju u mnogim zemalja standard u postizanju rodne ravnopravnosti i standard u procesu povećanja broja žena na upravljačkim mestima. U nekim zemljama žene su došle i do najviše pozicije, međutim jasno je da su manje uključene u vlasti. Rodna (ne)ravnopravnost prisutna je u mnogim oblastima i govori o kvalitetu života i pravima žena. Dostupnost upravljačkim pozicija jedna je od njih, ali svakako ovaj segment ne govori o celokupnoj situaciji i stanju na polju ravnopravnosti na jednom području, državi… Gledajući analizu i statistiku u jednom broju Nacionalne geografije uvideo sam da postoje tri zemlje koje nemaju žene u državnom zakonodavstvu. Takođe, na svetu postoje i samo tri zemlje u kojima žene čine više od 50% na istim pozicijama. Šta mislite koje bi te zemlje mogle biti, ili makar sa kog su kontinenta? U jednoj od njih žene su na drugačiji način došle do vlasti.

Pa, da krenemo! Na trećem mestu se nalazi Bolivija, na drugom mestu je Kuba… And the winner is Ruanda. Da… Afrička zemlja. Sve tri, zapravo su zemlje van kolevke demokratije. Koliko li stereotipNO razmišljamo? Videćemo već kasnije… Ruanda je kao što većina zna, država na istočnom delu Afrike. Ja sam je uvek pamtio kao deo trojca, Uganda, Ruanda i Burundi. Šta se zapravo desilo u Ruandi?

Nažalost, nije Ruanda toliko progresivna kada je ravnopravnost u pitanju. Neke druge okolnosti oblikovale su današnje stanje. Nasuprot ravnopravnosti kao moderne tekovine, stoji ono najgore u čovečanstvu i civilizaciji – rat. Ruanda je krajem 20. veka, od 1990-1994. godine u civilnom ratu preživela genocid. Procenjuje se da je čak i do milion građana poginulo. Kako su muškarci ratnici, izginulih je bilo puno. Takođe, žene su doživele zverska masovna mučenja. Rat, a potom, migracije i zatvoreništva muškaraca bili su demografski faktor današnjeg odnosa muškaraca i žena u državnom zakonodavstvu Ruande. Tako da su žene nakon toga činile, procenjuje se, čak i do 70% od ukupne populacije ove zemlje. Rekao bih da postoji još jedan bitan faktor u svemu ovome. U Ruandi je postojala tradicija gde su žene zauzimale određene pozicije i imale važnu ulogu u zajednici. Ovo nam upotpunjuje sliku o okolnostima koje su od uticaja na položaj žene u društvu. Prisustvo matrijarhata bi uticao na drugačiju sliku, verujem.

„Politički potezi naklonjeni ženama takođe su uvažili … ulogu koju su žene imale pri donošenju odluka u pretkolonijalnom dobu, kada su lokalni kraljevi imali svoje majke kao savetnice, dok su žene na selu vodile zajednicu, a muškarci su uglavnom vodili stoku na ispašu.“
Abuzeid, A. (2019). Preobražaj Ruande. Nacionalna geografija, 11. 2019, 74-85.

Rat kao najveća civilizacijska katastrofa je u Ruandu na velika vrata donela ravnopravniji položaj žena. Iako sy u zapadnim zemljama prisutne povoljnije okolnosti, suštinska ravnopravnost i bolje mogućnosti, to se tamo u mnogim segmentima društva nije desilo. Ono što je civilazicijski još nazadnije i poražavajuće, pre svega, jeste činjenica da su žene u većini u vlasti ove zemlje iz razloga pogibije stotine hiljada muškaraca. Ako ponovimo da samo tri zemlje u svetu imaju u svom državnom zakonodavstvu više od 50% žena, ova činjenica dobija na značaju i na globalnom nivou.

Ruanda je zapravo
jasan primer i
dokaz postojanja
neravnopravnosti

U Ruandi gde žene nisu bile obrazovane, gde im pristup obrazovanju nije bio jednako dostupan i gde su doživljavale diskriminaciju i ogromno nasilje, one su iz takvih uslova obrnule tok i dale ogroman doprinos vođenju države nakon teških i ratnih godina. Nije Ruanda zemlja ravnopravnosti i nije mesto gde je ženama lakše, Ruanda je zemlja primer da žene mogu i moraju da se uključuju u sve nivoe odlučivanja. Ruanda je zemlja paradoks koja je jasni pokazatelj kolika je zapravo dimenzija neravnopravnosti. Rat je „muška“ stvar, ali su Ruanđanke ispale potpune kraljice i prave ratnice. Vodile su zemlju nakon haosa u i dalje neravnopravnom okruženju. Pred njima su sada ogromni izazovi 21. veka koji se ne razlikuju i dalje dovoljno od 20. a demografija sada ne radi za njih. Na polju rodne ravnopravnosti moraće se desiti i suštinski pomaci kako bi pravo na izbor i jednake mogućnosti bilo prirodno pravo, ono po rođenju.

0Shares

2 Replies to “Kako su žene u jednoj državi došle do vlasti?”

  1. Zanimljiva tema, tekst sa podacima koje, priznajem, nisam znala. Ovo je prvi Vas blog, koji sam procitala i dopao mi se. Verujem da su i ostali, sudeci po naslovima, isto toliko zanimljivi i sadrzajni. Procitacu ih obavezno. Odabir tema Vam je odlican!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *