stereotipNO je pokrenuto sa jasnim ciljem. Moj cilj je da se pojedinci i porodice podrže i osnaže da prevaziđu teškoće i krize i usmere se ka promeni i razvoju. Posebne napore uložiću kroz podršku ranjivim grupama, njihovu afirmaciju i promociju! Kao što je rečeno, cilj je podrška pojedincu i porodici, ali i prikaz društvene fenomenologije i aktuelnih tokova kroz analizu, kao i kritički osvrt na sistem. stereotipNO je mesto za one kojima je potrebna nestereotipna perspektiva na svet.

Zdravo svima, zovem se Saša Vujić, rođen sam 1990. godine. Osnovne akademske studije završio sam na smeru socijalne politike i socijalnog rada Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Na istom fakultetu završio sam i master studije socijalne politike na temi uticaja neoliberalizma na socijalnu zaštitu Srbije. Nakon završetka osnovnih studija započeo sam volontiranje. Aktuelno, radim neposredno sa ljudima kao voditelj slučaja na poslovima socijalnog rada. Edukant sam konstruktivističkog psihoterapijskog pravca – Psihologije ličnih konstrukata. Dalje delovanje planiram da usmerim na psihoterapijski rad i društveni aktivizam.

stereotipNO posmatra pojedinca i društvo iz
drugačijeg i nestereotipnog ugla