Poštovane i poštovani,

Ugovorom po pristupu regulisano je da ste samim ulaskom na stereotipNO saglasni sa opštim uslovima korišćenja.

KOMENTARISANJE:

stereotipNO pozdravlja različite stavove, mišljenja i komentare, ali i ima nultu toleranciju na sadržaj u komentarima koji je u vezi sa uvredama po bilo kom svojstvu ili osnovi. Prema Zakonu o javnom informisanju zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji podstiče diskriminaciju, mržnju ili nasilje ka drugim osobama.

KORIŠĆENJE NAŠEG SADRŽAJA:

Sadržaj sa stereotipNO je dostupan na korišćenje svima, ali uz navođenje izvora linkom stereotipNO. Ako se radi o drugim medijima potrebno je navoditi www.stereotipno.rs

PRIVATNOST PODATAKA POSETILACA I KLIJENATA:

Privatnost podataka nam je od prioritetne važnosti, stoga lične podatke koje ostavljate ne ustupaju se drugim licima. Lične podatke zadržavamo uz saglasnost, a u cilju Vaše informisanosti o najnovijim sadržajima sa stereotipNO.

stereotipNO je mesto za drugačiji pogled na mentalno zdravlje i čoveka.