Zdravo svima,

Dobrodošli na stereotipNO gde će Vam biti prikazan drugačiji ugao gledanja na pojedinca, porodicu, društvo i najranjivije grupe. Cilj je podrška osobama da prođu kroz poteškoće, krizu i usmere se ka promeni i razvoju. Takođe, cilj je uticaj na pozitivne promene u društvu kroz direktan rad, reč i druge vidove multimedijalnog sadržaja. Posebne napore uložiću kroz podršku ranjivim grupama, njihovu afirmaciju i promociju. Kao što je rečeno, cilj je podrška pojedincu i porodici, ali i prikaz društvene fenomenologije i aktuelnih tokova kroz analizu, kao i kritički osvrt na sistem. stereotipNO je mesto za one kojima je potrebna nestereotipna perspektiva na svet.

stereotipNO

stereotipNO posmatra pojedinca i društvo iz
drugačijeg i nestereotipnog ugla