Trgovina ljudima • podcast 04 • INTERVJU

Pogledajte intervju sa Danijelom Pavlović, doktorantkinjom FPN, koja će Vam govoriti o tome ko može biti žrtva trgovine ljudima, šta se dešava u samom lancu trgovine, koji se procesi dešavaju kod žrtvi i kroz šta prolaze. Ispričaće nam priču jedne žene koja je preživela trgovinu. Nadam se da ćemo Vam zajedno približiti ovu temu.

Da li migranti donose kriminal?

Migrantska kriza i dalje ne jenjava. Čini se da se kod nas ključna pitanja ne rešavaju, a problemi su povezani sa raznim oblastima. Najčešće postavljano pitanje je da li migranti donose i kriminogeno ponašanje? Ono što je zajedničko svim masovnim migracijama je da se kod domicilnog stanovništva javlja strah od ugrožavanja bezbednosti kriminogenim aktivnostima migranata.