Zagađenje vazduha u Srbiji – rastuća ekonomija ili tranzicija

Poslednjih dana ovo je aktuelna tema, razni su komentari, kao i teorije odakle sad toliko zagađenje. Ova tema se svakako tiče društva, ali ne možemo je baš okarakterisati kao čisto društvenu, što bi trebalo da budu naše teme ovde. Ako bismo ovu temu posmatrali iz ugla socijalne politike, čiji su sadržaj radni i životni uslovi ljudi, mogli bismo okrnjiti ovu temu na ovom mestu. Kvalitet vazduha je svakako od važnosti za kvalitet života ljudi. Da li je ovo tipična socijalno-politička tema, pa ne… više ekološka. S obzirom na razna tumačenja i komentare teško je ostati nem.