Ako želiš socijalnu pomoć moraćeš i da je zaradiš

U aktuelnim globalnim tokovima i okolnostima kada su vodeći principi u svim oblastima oni iz tržišne ekonomije, isti scenario se odigrava i u nacionalnim socijalnim politikama, bar u većini. Pretpostavljate da istim koracima ide i naša socijalna politika sa svojim pijunom i barjaktarom – socijalnom zaštitom.